Wie en wat

De privacy policy gaat over de website https://www.leeflite.nl.
– door Petra van Berkum

Leef Lite is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken en doelen hiervoor

Leef Lite verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze website en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door een reactie achter te laten.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken en waarvoor.

Doel 1: Publiceren van reacties, als de gebruiker dat wenst te doen.
Doel 2: Analyseren van gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

De website Leeflite.nl verzamelt deze data van bezoekers: IP address, geografische data, user agent, OS, apparaat-type. Dit wordt gedaan door de Jetpack plug-in van WordPress.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij wel/niet verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@leeflite.nl, dan pogen wij deze informatie te verwijderen.

Geautomatiseerdheid

Reacties

Wanneer bezoekers reacties (comments) achterlaten, bewaren we data (de reactie en de IP van bezoeker en browserinfo om te helpen spam-reacties te voorkomen.


Ook kan je mailadres eventueel gekoppeld worden aan de Gravatar service om een afbeelding te laten zien bij je reactie. Je kunt de privacy instellingen veranderen via https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd word de profiel-afbeelding publiekelijk getoont bij je reactie. (dit kan je zelf dus aanpassen via Gravatar).

Delen van persoonsgegevens met derden:

Embedded content van andere websites

Artikelen op deze website gebruiken mogelijk embedded content (ingebouwde content, zoals video’s, afbeeldingen, artikelen etc.). Dit is bedoeld zoals het origineel ook wordt weergegeven waar de content vandaan komt. Deze externe websites gebruiken mogelijk ook data van je zoals cookies, externe tracking and het monitoren van de interactie met de content, bijvoorbeeld als je een account hebt en ingelogd bent op dergelijke websites.

Bewaartermijn

Leef Lite bewaart uw geleverde persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Log data (IP address, geografische data, user agent, OS, apparaat-type)wordt bewaard voor 30 dagen. De unieke gebruiker ID wordt bewaard in cookies voor 1 jaar.

Leef Lite gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Leef Lite en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@leeflite.nl, dit zal vervolgens handmatig moeten gebeuren.
Mocht er reden zijn waarbij twijfel is dat u echt diegene bent die hier een verzoek tot doet, kan gevraagd worden naar identificatie. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Leef Lite wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Leef Lite neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@leeflite.nl

Welke data we verzamelen en waarom:

Cookies

Als je een reactie achterlaat, gebruiken we je naam en e-mailadres en sla je de website in je cookies op. Dit is voor het gebruikersgemak zodat je niet weer later info hoeft in te vullen. De cookies worden een jaar lang opgeslagen.

Analytics

Deze website verzameld data van de gebruiker om het website gebruik te vermakkelijken en te optimaliseren.

Als je een reactie achterlaat, worden deze en de bijbehorende metadata voor onbeperkte tijd opgeslagen. Dit is zodat dan de volgende keer als je een reactie achterlaat we deze makkelijker kunnen goedkeuren en publiceren.

Bezoekers kunnen gechecked worden door een automatische spam-detectie service.